Hoe werkt Mantelkring?

Waarom Mantelkring?

Mantelzorgers merken dat het, door de zorg die zij een naaste bieden, lastig is om sociale contacten te onderhouden. Om vol te kunnen houden zijn ontspanning, herkenning en erkenning heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt een top 3 van behoeften:

 1. Mantelzorgers willen hun verhaal delen
 2. Mantelzorgers willen herkenning en erkenning
 3. Mantelzorgers willen graag wat meer plezier in de vorm van activiteiten maar dan wel
  zonder zorgvrager

De nadruk ligt daarbij meer op het emotionele dan op het praktische vlak. Dit is door Bureau LWPC verwerkt in het concept Mantelkring.

Hoe werkt Mantelkring?

 • Op basis van gezamenlijke interesses worden mantelzorgers ondersteund in het leggen en onderhouden van onderlinge vriendschappen.
 • Wekelijkse structuur van minimaal 2 bijeenkomsten (t.w. wandeling onder begeleiding van een coach) per week. Deze bijeenkomsten en ontmoetingen worden voor de mantelzorgers georganiseerd en geven hen de gelegenheid om even echt iets voor zichzelf te doen; iets waarbij ze uit hun zorgende rol stappen en de zorgvrager niet betrokken is (respijtzorg).
 • Het gaat om vrijetijdsbesteding in plaats van expliciet lotgenotencontact. De insteek is een positieve en gespreksonderwerpen zijn divers en draaien niet specifiek om ziektebeelden.
 • Maandelijkse themabijeenkomsten rondom onderwerpen die vanuit de deelnemers worden aangedragen. Voorbeelden van behandelde thema’s zijn: Verandering van intimiteit, De kunst van het vragen, Hoe kom je tot waardering van jezelf.
 • Begeleiding door goed opgeleide coaches garandeert dat de uitwisseling binnen een veilige en warme sfeer plaatsvindt. Iedere deelnemer voelt zich gehoord en gezien.

Wat is de meerwaarde van de groepsaanpak?

De groepsgewijze aanpak is efficiënter dan individuele ondersteuning en geeft mantelzorgers ook meer zelfvertrouwen omdat ze het zelf doen en elkaar verder helpen. Men leert veel van de uitwisseling van ervaringen en het delen van praktische tips. Doordat mantelzorgers een eigen sociaal netwerk opbouwen is het effect duurzamer dan bij individuele hulpverlening.

Bovenstaande aanpak draagt bij aan het bewustwordingsproces van de mantelzorger en het inzichtelijk maken van de (latente) ondersteuningsbehoefte. Mantelkring is opgezet volgens de beproefde methodiek van OpenJeHart (www.openjehart.nu), als een laagdrempelig platform. Indien gewenst wordt tijdelijke zorgvervanging georganiseerd.

Wat zijn de effecten van Mantelkring?

 • Er gaat een preventieve en signalerende werking van Mantelkring uit: doordat er minimaal 2 x per week contact met iedere deelnemer is, worden signalen snel opgepikt en wordt er adequaat op problemen gereageerd. In veel gevallen wordt erger voorkomen.
 • Ontlasting van mantelzorgtaken en het streven naar respijtzorg maakt de situatie voor zowel de mantelzorger, de zorgvrager en andere direct betrokkenen lichter.
 • Mantelzorgers zijn minder sociaal eenzaam doordat er nieuwe contacten worden opgedaan.
 • Er ontstaat een vangnet om te allen tijde op terug te kunnen vallen.
 • Men leert van elkaar door de uitwisseling van praktische ervaringen.
 • Er is onderlinge herkenning en erkenning waardoor men zich gesterkt voelt.
 • Door te wandelen is men in beweging en wordt ook de fysieke gezondheid bevordert.
 • Er ontstaat structuur door minimaal 2 ontmoetingen in de week.
 • Er is aandacht voor zowel het individuele – als het groepsproces.
 • Wederkerigheid wordt bevorderd: “als jij mij een keer naar het ziekenhuis kunt brengen, kook ik een maaltijd voor je”; “als jij mijn kinderen morgen van school haalt kan ik wat langer bij mijn moeder blijven, en haal ik jouw kinderen volgende week op zodat jij meer tijd hebt”.
 • Indien nodig vindt warme toeleiding of doorverwijzing naar andere instanties plaats.
 • De mantelzorger ervaart dat hij/zij ergens bij hoort (clubgevoel).
 • Doordat zijn/haar inbreng zeer gewaardeerd wordt is de betrokkenheid van de mantelzorger bij Mantelkring groot.
 • Mantelkring sluit goed aan op andere initiatieven zoals van het algemeen maatschappelijk werk, huisartsen, praktijkondersteuners, gezondheidscentra en diverse andere lokale (in)formele organisaties.
 • Samenwerking met Vraagelkaar (digitaal platform waarbij informele vraag en aanbod worden gekoppeld (www.vraagelkaar.nl), zorgt ervoor dat vragen om extra hulp direct beantwoordt en in praktijk gebracht worden.