Vacatures bij Mantelkring

Coachende begeleider

Coachende begeleider Mantelkring

(vrijwillig)

Werkzaamheden
Binnen de wijk waar je woont ondersteun je mensen die het zo druk hebben met de zorg voor een naaste dat hun eigen sociale netwerk er ongemerkt bij ingeschoten is. Als coachende begeleider geef je hen die support waarmee zij op zowel individueel als groepsniveau letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en op kracht komen.

Competenties:

 • je hebt oprechte interesse in anderen en staat niet snel met een oordeel klaar
 • je bent te omschrijven als een stevige, rustige persoonlijkheid met een groot hart
 • je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • je brengt graag wat verdieping aan in gesprekken
 • je hebt levenservaring, gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen
 • je vindt het leuk om met een groep mensen op te trekken en bent niet bang om het voortouw te nemen
 • je bent in staat om mensen te motiveren en enthousiasmeren
 • je hebt geen hekel aan wandelen en bent goed ter been
 • je beheerst de Nederlandse taal

Werktijden
Ongeveer 4 uur per week, in overleg. Daarnaast ben je, in het kader van deskundigheidsbevordering, eens in de 6 weken twee uur aanwezig bij een intervisiebijeenkomst.

Je bent minimaal een jaar beschikbaar.

Plaats
Lelystad, Dronten en Den Haag

Bijzonderheden
Als vrijwillige Mantelkring-begeleider word je door ervaren coaches grondig opgeleid in de door ons ontwikkelde methodiek. Je doorloopt eerst een theoretisch gedeelte, dat we na een toets afsluiten met een certificaat. Daarna begeleiden we je in de praktijk, net zolang totdat jij en wij erop vertrouwen dat je geheel zelfstandig een groep mensen in kwetsbare omstandigheden kunt begeleiden. Daarbij besteden we veel aandacht aan met name emotionele onderwerpen die rondom mantelzorg van belang zijn, zoals zelfzorg en het overwinnen van vraagverlegenheid. We leren je om ‘echt’ te luisteren en om vragen te stellen die tot betekenisvolle gesprekken leiden.

Kennismakings-coördinator

Kennismakings-coördinator Mantelkring

(vrijwillig)


Werkzaamheden
Je legt per mail of telefoon contact met mensen die hebben aangegeven belangstelling te hebben om deel te nemen aan Mantelkring. Je maakt afspraken voor kennismakingsgesprekken. Je voert kennismakingsgesprekken bij de mensen thuis en toetst in hoeverre de verwachtingen van de aspirant-leden overeenstemmen met wat wij in de praktijk te bieden hebben. Als de situatie daarom vraagt, maak je de koppeling richting een zorgvervanger. Je verwerkt de gegevens in een intakeverslag.

Competenties:

 • je hebt oprechte interesse in anderen en staat niet snel met een oordeel klaar
 • je bent te omschrijven als een stevige, rustige persoonlijkheid met een groot hart
 • je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • je hebt levenservaring, gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen
 • je bent in staat om mensen te motiveren en enthousiasmeren
 • je beheerst de Nederlandse taal

Werktijden
Ongeveer 4 uur per maand, in overleg. Je overlegt met de aspirant-leden wanneer je de kennismakingsgesprekken voert. Daarnaast ben je, in het kader van deskundigheidsbevordering, eens in de 6 weken twee uur aanwezig bij een intervisiebijeenkomst.

Je bent minimaal een jaar beschikbaar.

Plaats
Lelystad, Dronten en Den Haag

Bijzonderheden
De leden van Mantelkring zijn mensen die het zo druk hebben met de zorg voor een naaste dat hun eigen sociale netwerk er ongemerkt bij ingeschoten is. Bij Mantelkring worden zij lid van een club waar men met wat support op zowel individueel als groepsniveau letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en op kracht komt.

Wij trainen je in de door Bureau LWPC ontwikkelde methodiek achter dit project. Daarbij besteden we veel aandacht aan het onderwerp preventie dan wel bestrijding van eenzaamheid. We stellen vaardigheden rondom luisteren en het voeren van ‘echte’ gesprekken centraal en houden deze door middel van regelmatige intervisiebijeenkomsten scherp.

Reiskosten- en telefoonvergoeding.

Contact

Mantelkring® is een project van Bureau LWPC.

Neem voor meer info over Mantelkring contact op met:
Telefoon: 088 – 78 78 988
E-mail: liane.wolfert@lwpc.nl

Mantelkring® is als geregistreerde merknaam officieel vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

OPROEP

In de gemeenten Dronten, Lelystad en Den Haag is speciaal ter ondersteuning van de mantelzorgers zelf de Mantelkring opgezet. Mantelkring zoekt voor dit nieuwe project mantelzorgers en daarnaast ook Mantelkring Maatjes die willen deelnemen aan het project.

Gevraagd: mantelzorgers

Zorg jij intensief voor iemand in je naaste omgeving en heb je behoefte aan wat tijd voor jezelf? Vind je het leuk om op regelmatige basis andere mantelzorgers te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontplooien? Dan is wellicht de MantelKring iets voor jou.

Gevraagd: Mantelkring Maatje

Het kan erg prettig zijn wanneer een mantelzorger even een paar uur een activiteit voor zichzelf kan hebben, zoals het deelnemen aan de activiteiten van de Mantelkring. Maar wie neemt dat de taken over van de zorggever wanneer deze even een aantal uren voor zichzelf heeft. In dat geval neem jij, als Mantelkring Maatje, deze taak even waar. Niet dat je als Mantelkring Maatje de volledige zorgtaak helemaal hoeft over te nemen, maar je helpt wel als stand in om de mantelzorger te ontlasten.

Wie als mantelzorger of Mantelkring Maatje deel wil nemen aan de Mantelkring kan contact opnemen met Liane Wolfert (06-48173998) of een e-mail sturen naar liane.wolfert@lwpc.nl. 

Mantelkring heeft 4 thema’s

Mantelkring in de media

Hoe werkt Mantelkring?

 • Omdat je de andere deelnemende mantelzorgers vaak ontmoet en spreekt ontstaat er een bepaald vertrouwen van waaruit vriendschappelijk contact kan ontstaan.
 • We bieden minimaal 2 bijeenkomsten (wandelen en/of koffiedrinken onder begeleiding van een coach) per week aan. Maar alles mag niets moet: je kunt deelnemen zo vaak of zo weinig als je zelf wilt, wij zijn er voor je als je even echt iets voor jezelf wilt doen.
 • Het gaat om vrijetijdsbesteding en niet om lotgenotencontact. We hebben het gezellig met elkaar. De gespreksonderwerpen zijn divers en draaien niet om ziektebeelden.
 • We organiseren maandelijkse themabijeenkomsten rondom onderwerpen die vanuit de deelnemers worden aangedragen. Voorbeelden van die thema’s zijn: Verandering van intimiteit, De kunst van het vragen, Hoe kom je tot waardering van jezelf.
 • De groepen worden begeleid door goed opgeleide coaches die voor een veilige en warme sfeer zorgen waarbinnen iedereen wordt gehoord en gezien.
 • Als jij dat nodig hebt om mee te kunnen doen, helpen we je met het organiseren van zorgvervanging.

Mantelkring, een oplossing voor jou?

Zorg jij ook intensief voor een partner, familielid of kennis? Dan kan het soms heel fijn zijn om ook zelf even te kunnen ontspannen. Maar hoe regel je dat nou wanneer je als mantelzorger altijd klaar moet staan voor een ander? Waar vind je herkenning en erkenning en hoe krijg je het gevoel dat je er niet meer alleen voor staat? Mantelkring kan hiervoor een oplossing bieden. Bekijk de video om te zien wat Mantelkring voor jou kan betekenen.

Als mantelzorger zorg je voor een ander. Daarom geeft Mantelkring je aandacht en tijd voor jezelf, waarbij het eens om JOU gaat. Onder begeleiding van een coach wandelen we iedere week en wisselen daarbij onze ervaringen uit. De coach zorgt voor de verbinding en is er voor je als je hulp nodig hebt op praktisch en/of emotioneel gebied.

Naast de wandelingen is er iedere maand een thema-avond. De thema’s sluiten aan op de wensen uit de groep: we kunnen een bepaald onder- werp centraal stellen, een spreker uitnodigen of juist lekker dansen. Ook zijn er Creatieve Salons en hebben we eens per maand een gezellig uitje op zondag.

Mantelkring is winnaar van de Mantelzorg Award 2016.