Wethouder Peter van Bergen heeft afgelopen woensdag de nieuwe activiteitenagenda van OpenJeHart en Mantelkring in ontvangst genomen. Dit in het kader van de landelijke Week tegen Eenzaamheid die van 27 september t/m 6 oktober wordt gehouden.

Wethouder Van Bergen kreeg de flyer met activiteiten uit handen van de leden van OpenJeHart en Mantelkring. Hij wees daarbij op het belang van de Week tegen Eenzaamheid maar gaf ook aan dat eenzaamheidsbestrijding het hele jaar door aandacht verdient: “We willen een inclusieve gemeente zijn, een samenleving waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen. Samen optrekken tegen eenzaamheid is hierbij noodzakelijk.”

Mantelzorgers
Wethouder Van Bergen noemde nog eens speciaal de positie van mantelzorgers, waarvoor in de gemeente aparte Mantelkringen zijn opgezet. ”We erkennen en herkennen de waarde van mantelzorgers. Om de zorg te kunnen volhouden is ondersteuning belangrijk. Ook hier ligt sociaal isolement en eenzaamheid op de loer. We zijn dan ook blij dat de Mantelkring zich in de gemeente Dronten inzet voor deze mensen.’’
Speciaal voor mantelzorgers en mensen met een klein sociaal netwerk worden op structurele basisactiviteiten georganiseerd. Naast de wekelijkse wandelingen zijn dat onder meer gezamenlijke maaltijden, weekenduitjes, creatieve salons of themabijeenkomsten.

Aandachtcentrum
Oprichtster Liane Wolfert van OpenJeHart/Mantelkring: ,,We hebben het hele jaar door een activiteitenprogramma, waarbij we aandacht kunnen geven aan de mensen die dat nodig hebben. We kunnen ook iets betekenen voor de mensen die niet aan activiteiten willen of kunnen deelnemen, maar wel behoefte hebben aan een luisterend oor. Via ons Aandachtcentrum zorgen we voor regelmatig telefonisch contact. Deelnemers geven na een tijdje ook aan dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd nu ze weer socialer actief zijn.”

Ruim 30 procent
Volgens de meest recente gegevens van GGD Flevoland voelt ruim 30 procent van de Flevolanders boven de 18 jaar zich wel eens eenzaam. In Dronten ligt dat percentage met 25 procent lager. Van alle Drontenaren voelt 9 procent zich ernstig eenzaam, het provinciale gemiddelde van deze groep bedraagt 11 procent.