Inwoners van Den Haag kunnen sinds kort in alle stadsdelen van Den Haag aansluiting vinden bij Mantelkring. Afgelopen woensdag werd deze stedelijke uitrol in het bijzijn van 150 mensen luister bijgezet in het Zuiderstrandtheater met een high tea inclusief een concert van Koos Alberts. Peter Snaterse maakte de onderstaande fotoimpressie.