LELYSTAD – De gemeente Lelystad gaat vanaf september extra ondersteuning bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk en mantelzorgers. Bureau LWPC gaat deze speciale projecten uitvoeren in nauwe samenwerking met Welzijn Lelystad.

Het gaat hierbij om twee nieuwe initiatieven, Mantelkring (www.mantelkring.nl) en OpenJeHart (www.openjehart.nu), die onder meer in Dronten al tot goede resultaten hebben geleid. Wethouder Wmo Janneke Sparreboom: “We vinden eenzaamheidsbestrijding belangrijk. Daarnaast is het fijn als de grote groep mantelzorgers die Lelystad kent ondersteuning kan krijgen. We zijn blij dat Bureau LWPC deze nieuwe initiatieven samen met Welzijn Lelystad opstart. Zo ontstaat er een goed samenwerkingsverband dat aansluit op de al bestaande expertise in Lelystad”, aldus wethouder Sparreboom.

Sociale eenzaamheid
Uit onderzoek (GGD Flevoland, 2012) blijkt dat sociale eenzaamheid in Lelystad veel voorkomt. Het project OpenJeHart Lelystad richt zich speciaal op mensen die hun sociale netwerk willen vergroten. Het haakt aan bij de sociale wijkteams die al in de stadsdelen actief zijn. Het is de bedoeling om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Naast individuele aandacht worden er in groepsverband op structurele wijze activiteiten ontplooit zoals wandelen, en het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd. Verder zijn er speciale thema-avonden en uitjes op bijvoorbeeld zondag. De groepen worden begeleid door professionele coaches.

Wie zorgt voor de mensen die zorgen?
Een andere doelgroep die aandacht krijgt is mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die in hun naaste omgeving zorg verlenen aan een naaste. Overbelasting ligt daarbij op de loer. In Lelystad is gebleken dat maar liefst 30 procent van de Lelystedelingen mantelzorg verleent (Nota Informele Zorg Lelystad, 2013-2016). Mantelkring Lelystad brengt deze mantelzorgers met elkaar in contact. Ze kunnen zowel praktische als emotionele ervaringen uitwisselen en via Welzijn Lelystad informatie ontvangen over specifieke problemen waar ze tegenaan lopen bij hun zorgtaak. Ook zijn er zogenaamde Mantelkringmaatjes beschikbaar die tijdelijk de zorgtaak kunnen overnemen, zodat de mantelzorger even ontlast wordt en aan de wekelijkse wandelingen en thema-bijeenkomsten van de Mantelkring kan deelnemen.

De projecten worden in samenwerking met Welzijn Lelystad uitgevoerd door Bureau LWPC. Eind september gaan de groepen van start. Neem voor vragen contact op met Liane Wolfert, telefoon 06-48173998 of email liane.wolfert@lwpc.nl.