Kennismakings-coördinator Mantelkring (vrijwillig)


Werkzaamheden

Je legt per mail of telefoon contact met mensen die hebben aangegeven belangstelling te hebben om deel te nemen aan Mantelkring. Je maakt afspraken voor kennismakingsgesprekken. Je voert kennismakingsgesprekken bij de mensen thuis en toetst in hoeverre de verwachtingen van de aspirant-leden overeenstemmen met wat wij in de praktijk te bieden hebben. Als de situatie daarom vraagt, maak je de koppeling richting een zorgvervanger. Je verwerkt de gegevens in een intakeverslag.

Competenties:

– je hebt oprechte interesse in anderen en staat niet snel met een oordeel klaar

– je bent te omschrijven als een stevige, rustige persoonlijkheid met een groot hart

– je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden

– je hebt levenservaring, gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen

– je bent in staat om mensen te motiveren en enthousiasmeren

– je beheerst de Nederlandse taal

Werktijden

Ongeveer 4 uur per maand, in overleg. Je overlegt met de aspirant-leden wanneer je de kennismakingsgesprekken voert. Daarnaast ben je, in het kader van deskundigheidsbevordering, eens in de 6 weken twee uur aanwezig bij een intervisiebijeenkomst.

Je bent minimaal een jaar beschikbaar.

Plaats

Lelystad, Dronten en Den Haag

Bijzonderheden

De leden van Mantelkring zijn mensen die het zo druk hebben met de zorg voor een naaste dat hun eigen sociale netwerk er ongemerkt bij ingeschoten is. Bij Mantelkring worden zij lid van een club waar men met wat support op zowel individueel als groepsniveau letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en op kracht komt.

Wij trainen je in de door Bureau LWPC ontwikkelde methodiek achter dit project. Daarbij besteden we veel aandacht aan het onderwerp preventie dan wel bestrijding van eenzaamheid. We stellen vaardigheden rondom luisteren en het voeren van ‘echte’ gesprekken centraal en houden deze door middel van regelmatige intervisiebijeenkomsten scherp.

Reiskosten- en telefoonvergoeding.