Een steeds grotere groep mantelzorgers is overbelast of dreigt dit te raken, blijkt uit recente gegevens van de Sociaal Economische Raad (SER). De overheid doet relatief weinig om deze groeiende problematiek het hoofd te bieden. Toch zijn er samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en particuliere initiatieven die met succes van de grond komen, zoals Mantelkring.

Joke Alberts heeft zich opgeworpen als landelijk ambassadeur van dit initiatief. Joke is al bijna 30 jaar mantelzorger van haar man, de zanger Koos Alberts. Zij zal volgende week rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) op meerdere plaatsen in Nederland Mantelkring gaan promoten. Het gaat bij Mantelkring om ontspanning, uitwisseling, structuur en begeleiding op maat. De aanpak is in eerste instantie preventief bedoeld, om uitval van de mantelzorger te voorkomen. Via Mantelkring worden mantelzorgers met elkaar in contact gebracht, ze krijgen professionele ondersteuning in de problematiek waar ze tegenaan lopen. De deelnemers kunnen onderling zowel praktische als emotionele ervaringen uitwisselen: het delen van persoonlijke ervaringen levert herkenning en erkenning op.
Ook is er een oplossing voor wie intensieve zorg aan een naaste verleent en daardoor aan huis gebonden is. De zogenaamde Mantelkringmaatjes ontlasten de mantelzorger voor een aantal uren van de zorgtaak zodat deze kan deelnemen aan de wekelijkse wandelingen en speciale themabijeenkomsten van Mantelkring. Social media wordt ingezet om contacten op te zetten en te onderhouden. Men maakt ook gebruik van digitale platforms zoals bijvoorbeeld WhatsApp en Vraagelkaar, waarin vraag en aanbod online aan elkaar gekoppeld worden.

Overbelast
Uit recente gegevens van de SER (oktober 2016) blijkt dat het aantal werkenden dat mantelzorg verleent de afgelopen jaren is gestegen van 13 naar 19 procent. Ruim 400.000 mantelzorgers zijn structureel overbelast. Volgens de SER wordt de problematiek alleen maar groter, met name ook omdat er door de overheid weinig aan gedaan wordt. De boodschap is immers dat bijvoorbeeld ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Men is steeds meer aangewezen op het eigen netwerk. Passende regelingen zijn er niet.
Lelystad is een gemeente waar Mantelkring met succes van de grond is gekomen. De problematiek ligt hier boven het landelijk gemiddelde. Lelystad heeft er voor gekozen om in nauwe samenwerking met de lokale welzijnsorganisatie van start te gaan met Mantelkring. Het concept Mantelkring is bedacht door Bureau LWPC, dat projecten voor burgers in kwetsbare omstandigheden ontwikkelt.


Samenwerking

Liane Wolfert van Bureau LWPC: ,,We worden door steeds meer gemeenten benaderd voor een samenwerkingsverband. In plaatsen als bijvoorbeeld Dronten en Lelystad heeft Mantelkring zich al bewezen. Bij de uitvoering zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de plaatselijke formele en informele organisaties. Voor gemeenten die het concept Mantelkring willen gebruiken zorgen wij vanuit de bestaande situatie niet alleen voor het opzetten van de groepen, maar ook voor extra scholing van de mensen die de groepen gaan begeleiden. Zo kunnen we vrijwilligers een omscholingstraject aanbieden naar een betaalde baan als begeleider van Mantelkring. We zijn met steeds meer gemeenten in gesprek. Men ziet dat de formule werkt.”

Rondom de Dag van de Mantelzorg
In de week van 10 november, de Dag van de Mantelzorg, houdt Joke Alberts meerdere presentaties om Mantelkring te promoten. Zo is zij op dinsdagmiddag 8 november in de Abdijkerk in Loosduinen; op donderdag 10 november in De Meerpaal in Dronten en in De Waterbever in Lelystad.