,,Zorgen voor een ander. Wat fijn dat jullie dat allemaal doen en dat dit in Den Haag gebeurt. Het zou in de hele wereld moeten gebeuren.’’ Met deze woorden stak wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid afgelopen donderdag de ruim 110 aanwezigen op het diner voor migranten mantelzorgers een hart onder de riem.

Het was de tweede achtereenvolgende jaar dat dit ‘Zorgen voor elkaar’ diner werd gehouden, afgelopen donderdag in wijkcentrum Octopus. Dit jaar was de opkomst met 110 mensen bijzonder hoog, ook omdat mantelzorgers vaak moeilijk te bereiken zijn, mantelzorgers met een migratie achtergrond nog lastiger. Om nog meer migranten mantelzorgers te bereiken sloegen dit jaar de verschillende organisaties in Den Haag, de handen in één: de ‘interculturele’ stedelijke ouderenconsulenten (www.Xtra.nl), Haags Ontmoeten en Mantelkring. Met elkaar organiseerden ze dit diner. Resto van Harte verzorgde, samen met vrijwilligers, ook dit keer de maaltijd.

Mantelzorgcompliment
Wijkcentrum Octopus was afgeladen vol, en er werd naast Nederlands ook Turks, Marokkaans, Berbers en zelfs Chinees gesproken. Ze verstaan elkaar onderling niet allemaal, maar toch begrijpen ze elkaar en beleven ze samen een bijzonder geslaagde en gezellige middag. In elke taal was er een gespreksleider aan tafel aanwezig om het gesprokene te vertalen. Onder begeleiding van deze deskundige gespreksleiders, gingen de aanwezigen in eigen taal in gesprek over mantelzorg. Ook werden er ideeën en wensen opgehaald en was er informatie over waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning en advies. Zo bleek dat een groep migranten mantelzorgers onvoldoende weet waar en hoe ze gebruik kunnen maken van het mantelzorgcompliment.

Zorgplicht
Een mantelzorger gaf tijdens het diner aan: ‘het is logisch dat wij voor elkaar zorgen. Het is niet nodig om te bedanken. Dat doet God’. Isolde Verburgt van Xtra, die het diner hielp organiseren, wees op de speciale benadering van migranten mantelzorgers. ,,In de uitnodiging gebruiken we bewust het woord ‘mantelzorg’ niet, omdat de doelgroep zich hierin niet herkend. Ze vinden het vanzelfsprekend om te zorgen voor elkaar.’’ Liane Wolfert van Mantelkring vult aan: ,,Bij migranten mantelzorgers wordt veel nadruk gelegd op de traditionele zorgplicht van kinderen voor hun ouders. De verdeling van de zorgtaken vindt vooral plaats binnen de eigen familie. Veel migrantenouderen gaan ervan uit dat hun (klein)kinderen voor hen zullen zorgen als dat nodig is, maar die hebben daar vaak onvoldoende tijd voor door werk, studie en/of eigen gezin. En raken zo overbelast.’’
Iedereen genoot zichtbaar van de traktaties die allemaal werden voorgeschoteld. Een heerlijke maaltijd, handmassages en een kleine attentie bij vertrek. De mantelzorgers waren dankbaar. Spontaan werd door een van bezoekers een ‘dank’ lied gezongen.