Resultaten van Mantelkring

“Doordat ik zelf ook van alles mankeer en vaak heel moe ben kom ik aan sommige dingen niet toe. In de Mantelkring heb ik geleerd hoe ik om hulp kan vragen. Dat mensen mij nu inderdaad helpen door soms voor ons te koken of de kinderen mee te nemen voor een uitstapje waardeer ik enorm. Ik merk hoeveel positieve effecten dat op mij en mijn gezin heeft. De thema-avonden sla ik nooit over, ik leer er veel over mezelf en over anderen”. – Elsbeth, 45 jaar

Effecten van Mantelkring:

 • Er gaat een preventieve en signalerende werking van Mantelkring uit: doordat er minimaal 2 x per week contact met iedere deelnemer is, worden signalen snel opgepikt en wordt er adequaat op problemen gereageerd. In veel gevallen wordt erger voorkomen.
 • Ontlasting van mantelzorgtaken en het streven naar respijtzorg maakt de situatie voor zowel de mantelzorger, de zorgvrager en andere direct betrokkenen lichter.
 • Mantelzorgers zijn minder sociaal eenzaam doordat er nieuwe contacten worden opgedaan.
  mzorgEr ontstaat een vangnet om te allen tijde op terug te kunnen vallen.
 • Men leert van elkaar door de uitwisseling van praktische ervaringen.
 • Er is onderlinge herkenning en erkenning waardoor men zich gesterkt voelt.
 • Door te wandelen is men in beweging en wordt ook de fysieke gezondheid bevordert.
 • Er ontstaat structuur door minimaal 2 ontmoetingen in de week.
 • Er is aandacht voor zowel het individuele – als het groepsproces.
 • Wederkerigheid wordt bevorderd: “als jij mij een keer naar het ziekenhuis kubr brengen, kook ik een maaltijd voor je”; “als jij mijn kinderen morgen van school haalt kan ik wat langer bij mijn moeder blijven, en haal ik jouw kinderen volgende week op zodat jij meer tijd hebt”.
 • Indien nodig vindt warme toeleiding of doorverwijzing naar andere instanties plaats.
 • De mantelzorger ervaart dat hij/zij ergens bij hoort (clubgevoel).
 • Doordat zijn/haar inbreng zeer gewaardeerd wordt is de betrokkenheid van de mantelzorger bij Mantelkring groot.
 • Mantelkring sluit goed aan op andere initiatieven zoals van het algemeen maatschappelijk werk, huisartsen, praktijkondersteuners, gezondheidscentra en diverse andere lokale (in)formele organisaties.
 • Samenwerking met Vraagelkaar (digitaal platform waarbij informele vraag en aanbod worden gekoppeld (www.vraagelkaar.nl)), zorgt ervoor dat vragen om extra hulp direct beantwoordt en in praktijk gebracht worden.