Mantelzorgers merken dat het, door de zorg die zij een naaste bieden, lastig is om sociale contacten te onderhouden. Om vol te kunnen houden zijn ontspanning, herkenning en erkenning heel belangrijk.

Diverse onderzoeken leverden de volgende behoefte top 3 op:

  • Mantelzorgers willen hun verhaal delen
  • Mantelzorgers willen herkenning en erkenning
  • Mantelzorgers willen graag wat meer plezier in de vorm van activiteiten maar dan wel zonder zorgvrager.

De nadruk ligt meer op het emotionele dan op het praktische vlak. Dit gegeven is verwerkt in het door Bureau LWPC ontwikkelde en uitgevoerde project Mantelkring.

“Door mij aan te sluiten bij Mantelkring wordt er nu eens voor mij gezorgd. Ik kan mijn verhaal delen, er zijn activiteiten die speciaal voor mij geregeld worden en ik heb zelfs een kring van mensen om mij heen verzameld waar ik een beroep op kan doen”. – Jolien, 37 jaar

Hoe werkt Mantelkring?

  • Foto720-YEFWPIQZOp basis van gezamenlijke interesses worden mantelzorgers ondersteund in het leggen en onderhouden van onderlinge vriendschappen.
  • Wekelijkse structuur van minimaal 2 bijeenkomsten (t.w. wandeling onder begeleiding van een coach) per week. Deze bijeenkomsten en ontmoetingen worden voor de mantelzorgers georganiseerd en geven hen de gelegenheid om even echt iets voor zichzelf te doen; iets waarbij ze uit hun zorgende rol stappen en de zorgvrager niet betrokken is (respijtzorg).
  • Het gaat om vrijetijdsbesteding in plaats van expliciet lotgenotencontact. De insteek is een positieve en gespreksonderwerpen zijn divers en draaien niet specifiek om ziektebeelden.
  • Maandelijkse themabijeenkomsten rondom onderwerpen die vanuit de deelnemers worden aangedragen. Voorbeelden van behandelde thema’s zijn: Verandering van intimiteit, De kunst van het vragen, Hoe kom je tot waardering van jezelf.
  • Begeleiding door goed opgeleide coaches garandeert dat de uitwisseling binnen een veilige en warme sfeer plaatsvindt. Iedere deelnemer voelt zich gehoord en gezien.

“Ik vind het heel bijzonder dat er nu een keer aan mij gevraagd wordt hoe het met me gaat. De meeste aandacht gaat altijd naar mijn zieke partner uit. Ik merk dat ik het fijn vind als iemand ook eens stil staat bij wat haar ziekte voor mij betekent. Waarschijnlijk heb ik altijd veel weggeduwd, qua gevoel. In de Mantelkring wordt er veel gelachen maar ook serieus gepraat. Het geeft me energie.” – Jan, 64 jaar

Wat is de meerwaarde van de groepsgewijze aanpak van Mantelkring?
De groepsgewijze aanpak is efficiënter dan individuele ondersteuning en geeft mantelzorgers ook meer zelfvertrouwen omdat ze het zelf doen en elkaar verder helpen. Men leert veel van de uitwisseling van ervaringen en het delen van praktische tips. Doordat mantelzorgers een eigen sociaal netwerk opbouwen is het effect duurzamer dan bij individuele hulpverlening.

Bovenstaande aanpak draagt bij aan het bewustwordingsproces van de mantelzorger en het inzichtelijk maken van de (latente) ondersteuningsbehoefte. Mantelkring is opgezet volgens de beproefde methodiek van OpenJeHart (www.openjehart.nu), als een laagdrempelig platform.

Indien gewenst wordt tijdelijke zorgvervanging georganiseerd.

Lees meer over de resultaten van Mantelkring.