Coaches Lea en Geeta over ‘Omdenken’

In februari werden in de wijken van Den Haag de Themabijeenkomsten Omdenken gegeven. Voor velen een nieuw begrip en de bijeenkomsten startten dan ook met de vraag ‘Wat betekent omdenken en wat kun je ermee?’.
Kortweg kun je omdenken omschrijven als het denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden. Anders gezegd: het glas is halfvol, niet halfleeg.
Dat is makkelijk gezegd, maar hoe verander je jouw gedachtepatronen in de praktijk?
Coach Lea: ‘Samen met de deelnemers onderzoeken we eerst het begrip omdenken. Dat verschaft ons helderheid. Praktijkvoorbeelden helpen daar natuurlijk goed bij, zoal bijvoorbeeld de vraag ‘Is ADHD een gebrek, of zou het ook een talent kunnen zijn?’ De discussies die dit soort praktijkvragen oplevert in de groep, helpt iedereen om gedurende de themabijeenkomst zijn gedachten steeds meer open te stellen en de zaak eens vanuit een ander perspectief te bekijken.’

Coach Lea

Na de centrale opening gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met een praktijkvoorbeeld. Er werd gediscussieerd, oplossingen bedacht en ook veel gelachen. De uitkomsten van de groepjes werd daarna centraal, met alle deelnemers behandeld.
Coach Geeta: ‘Als coach vind ik het belangrijk dat ik niet als enige aan het woord ben. Ik laat de deelnemers actief meedoen, ervaringen delen en het gesprek aan gaan met elkaar. We kunnen altijd iets van elkaar leren.’

Coach Geeta

Op een avond je gedachtepatroon veranderen is natuurlijk wat veel gevraagd, maar het zaadje was bij de meesten wel geplant. Een deelneemster verzuchtte: ‘Het is nog hard werken, dat omdenken’. Lea: ‘We moeten het ons eigen maken en dat kost tijd’.
Geeta: ‘Wij hadden een mooi praktijkvoorbeeld tijdens een bijeenkomst. Er was een Engels sprekende dame. Een andere dame, een geboren Duitse, vond dat aanvankelijk maar niks. Waarom Engels spreken, zij had ook Nederlands leren spreken en in Nederland dien je Nederlands te spreken. Maar gaandeweg de bijeenkomst had de Duitse mevrouw een ‘Omdenk-moment’. Het was eigenlijk wel prettig om naar het Engels te luisteren en wat kon ze het goed volgen. En spreken durfde ze ook, want trots sloot ze af met “I understand English”’.

Een quote die op alle bijeenkomsten veel herkenning opriep was ‘Als ik niet zo perfectionistisch was, was mijn leven perfect’. Dit statement wilden de deelnemers onthouden en gaan gebruiken. En zo werd deze quote het huiswerk voor een eerste stap naar omdenken in de praktijk van alle dag.