De meesten van ons herinneren zich ‘Vraag het aan Mona’ nog wel, de populaire rubriek uit een bekend roddelblad. Tegenwoordig lijkt Google het antwoord op alles te weten, maar waar het vragen uit het hart betreft gaat dat niet op.

Soms worstelen we met vragen op het gebied van liefde, vriendschappelijke relaties, werk, praktische kwesties of hele andere zaken. We kunnen ervan wakker liggen en ons afvragen hoe we het op moeten lossen. Of we kunnen anderen anoniem om raad vragen! Met elkaar beschikken we over een onmetelijke hoeveelheid ervaring en levenswijsheid.

Eens per maand stellen we tijdens een online bijeenkomst een aantal vragen centraal. Deze worden onder coachende begeleiding van Liane Wolfert volledig anoniem, groepsgewijs besproken. Je zult merken dat uiteenlopende vragen onverwachte raakvlakken hebben en dat oplossingen op verschillende manieren toegepast kunnen worden.

De eerste bijeenkomst van Koffie & Meer met Liane is op vrijdag 30 april van 10.00 tot 11.00 uur. Je kunt vanaf 09.30 uur inloggen.