De nieuwe kwartaalagenda’s voor Lelystad en Den Haag zijn beschikbaar. Deze folders bevatten een overzicht van alle activiteiten en wandelingen over de maanden april, mei en juni.

Je kunt de folders op de pagina met de volledige activiteitenagenda van Mantelkring downloaden. Leden van Mantelkring krijgen voorafgaande aan elke activiteit een persoonlijke uitnodiging (per e-mail of per post) aan de hand waarvan zij zich kunnen inschrijven.